مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 ایرج نیکزاد نماینده اداره حراست داخلی 22