مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
  • کشاورزی هوشمند
  • خدمات مبتنی بر هواپیماهای بدون سرنشین در کشاورزی
  • علوم داده کاربردی در کشاورزی مانند مدیریت منابع، بازاریابی و غیره
0   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1991