مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

مجتمع آموزش عالی میناب وابسته به دانشگاه هرمزگان از تجمیع دانشکده کشاورزی میناب وابسته به دانشگاه هرمزگان و دانشگاه خواهران میناب تشکیل گردیده و هم اکنون در قالب دو دانشکده کشاورزی و مهندسی و علوم کاربردی در شرق هرمزگان و منطقه راهبردی سواحل مکران خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی اجتماعی ارائه می نماید.

•    دانشکده کشاورزی میناب سال 1390
•    دانشگاه خواهران الزهرا میناب 1392
•    تجمیع و تشکیل مجتمع آموزش عالی میناب 1393
•    تصویب برنامه توسعه مجتمع در هیات امنا 1397

پس از تصویب برنامه توسعه مجتمع در جلسه هفتم هیات امنا دانشگاه هرمزگان مورخ 1397 که بر اساس آن مجتمع دارای دو دانشکده، 40 نفر هیات علمی و 5000 نفر دانشجو پیش بینی شده بود با تشکیل بنیاد حامیان مجتمع با هدف توسعه زیرساختها و فضاهای مورد نیاز متناسب با اهداف و ماموریتهای محوله به مجتمع سایت پلان توسعه کالبدی آن در  اراضی مورد بحث تدوین گردید و به موازات پیگیری واگذاری قطعی اراضی مورد بحث حصار کشی تکمیل و فضاهای مورد نیاز اداری، آموزشی، رفاهی و تحقیقاتی (مانند ساختمان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی، مسجد و مرکز فرهنگی، سلف سرویس و غذا خوری، خوابگاههای دانشجویی، کلینیک گیاه پزشکی و خدمات مشاوره کشاورزی، زمینهای ورزشی روباز، ایستگاه بزرگ لایسیمتری، مزرعه تحقیقاتی و گلخانه آموزشی-پژوهشی، پارکینگ عمومی و استخر ذخیره سازی آب و ...) عمدتا با کمکهای خیرین و بعضا اعتبارات دولتی احداث یا در حال احداث میباشند. جایابی فضاهای احداث شده، در حال احداث یا پیش بینی شده با توجه به یک برنامه مطالعه شده و سایت پلان طراحی شده صورت گرفته و تمامی آنها در سایت 31 هکتاری توزیع فضایی شده اند.
مجتمع آموزش عالی میناب در افق 5 ساله با برخورداری از زیرساخت های استاندارد دانشگاهی، به موسسه‌ای پیشرو در حوزه کشاورزی، آب، محیط زیست و فناوری های نوین مرتبط و حوزه های بین رشته ای در میان مؤسسات آموزش عالی منطقه جنوب شرق کشور تبدیل شده و نقشی محوری در توسعه پایدار استان و منطقه، به‌ویژه منطقه ساحلی مکران ایفا خواهد کرد.

 

 

 

 

6   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 4491