مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 هادیه پاسالاری مسئول مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت کارشناسی ارشد داخلی 20