مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 شهره دهقانی سرگزی کارشناس پژوهش و فناوری کارشناسی