مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

گزارش تصویری اردوی تفریحی دانشجویی

گزارش تصویری اردوی تفریحی دانشجویی
با همکاری حوزه فرهنگی_دانشجویی و پشتیبانی معاونت اداری_مالی و مشارکت دفتر مشاوره، اردوی یک روزه در راستای نشاط دانشجویان دختر در تاریخ پنجشنبه ۳ آذرماه برگزار گردید.
اردوی مشابهی نیز برای دانشجویان پسر در تاریخ 10 آذر ماه برگزار شد.
 
این اردو که با استقبال دانشجویان روبرو شد در مکان تفریحی و بوم گردی مرادی صورت پذیرفت و دانشجویان از صنایع دستی روستای بهمنی نیز بازدید کردند.
 
 
1   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 287