دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
15 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم حریر سهرابی

15 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش

12 شهریور 1402

اطلاعيه انتخاب واحد (ثبت نام اصلي ) (١) نيمسال اول -١٤٠٣ ١٤٠٢

13 تیر 1402

استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398

05 تیر 1402

اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه هرمزگان

05 تیر 1402

اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه خواجه نصیر

29 خرداد 1402

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

16 خرداد 1402

اطلاعیه مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات

16 خرداد 1402

اطلاعیه رویه و شرایط حذف پزشکی

16 خرداد 1402

آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال

23 اردیبهشت 1402

افزایش سنوات دانشجویان پسر

23 اردیبهشت 1402

بازه زمانی دریافت نامه کار آموزی

10 اردیبهشت 1402

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی اول1403-1402

05 اردیبهشت 1402

فراخوان امریه سربازی دانشگاه هرمزگان در سال 1402

05 اردیبهشت 1402

اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول (ثبت نام مقدماتی )

21 اسفند 1401

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی

20 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری علی اکبر محمدی فر

20 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری مهدی جلالی

20 اسفند 1401

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی1401

16 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری بهناز آصف جاه

1 2 3 4 5 6