دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی

دانشگاه هرمزگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه علوم باغبانی

دعوت نامه جلسه دفاع رساله دکتری در رشته:

علوم و مهندسی باغبانی-گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

عنـوان :

اثر محلول­پاشی عناصر غذایی و پوشش­دهی خوشه بر کیفیت، انبارمانی و آفات انباری میوه دو رقم خرمای پیارم و خاصویی

دانشجو:

ملیحه صادقی بهمنی

استاد راهنما:

دکترعبدالمجیدمیرزاعلیان دستجردی - دکترعبدالنبی باقری

اساتید مشاور:

دکتریعقوب حسینی

زمان : شنبه 1402/08/27   ساعت:   11:15  

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، سالن اجتماعات

1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1651
captcha