دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

هدف اصلی این گروه، ترویج پژوهش و نوآوری در زمینه رشد محصولات باغی است. تمرکز این بخش بر بهبود محصولات باغی، استفاده از استراتژی های پایدار برای کنترل آفات و بیماری ها، مدیریت پایدار تولیدات کشاورزی در شرایط فشار محیطی، تقویت بهره وری بخش در منطقه و آموزش تکنسین ها و متخصصان است.

5   4
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 4210