دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

گروه مهندسی منابع طبیعی با دانشگاهه های تراز اول کشور مانند دانشگاه تهران، تربیت مدرس و غیره همکاری های علمی-پژوهشی متعددی اعم از همکاری در انجام رساله ها و پایان نامه های مقاطع ارشد و دکتری، انتشار مقالات پژوهشی داخلی و بین المللی، برگزاری نشست های علمی و کارگاه های آموزشی همکاری دارد.

3   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 3982