دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
15 فروردین 1403

اطلاعیه ساعت شروع کلاسها

12 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم مهتاب صالحی

12 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر

12 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی

09 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه پورحق وردی

02 اسفند 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم عالیه سادات رفعت حقیقی

02 اسفند 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند

01 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج

23 آبان 1402

اطلاعیه رفع نقص مدارک دانشجویان

21 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی

15 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم شمیلا یدالهی

15 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم حریر سهرابی

15 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش

12 شهریور 1402

اطلاعيه انتخاب واحد (ثبت نام اصلي ) (١) نيمسال اول -١٤٠٣ ١٤٠٢

13 تیر 1402

استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398

05 تیر 1402

اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه هرمزگان

05 تیر 1402

اطلاعیه ترم تابستان دانشگاه خواجه نصیر

29 خرداد 1402

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

16 خرداد 1402

اطلاعیه مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات

16 خرداد 1402

اطلاعیه رویه و شرایط حذف پزشکی

1 2 3 4 5