دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
21 اسفند 1401

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی

20 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری علی اکبر محمدی فر

20 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری مهدی جلالی

20 اسفند 1401

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی1401

16 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری بهناز آصف جاه

16 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری زهرا گرکانی نژادمشیزی

13 اسفند 1401

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری فاطمه روشنی بخش

01 اسفند 1401

اطلاعیه دفاع دکتری احمد چوپانیان

01 اسفند 1401

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی دوم 1402-1401

30 بهمن 1401

راهنمای امور آموزشی دانشجویان

01 بهمن 1401

بورسیه تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

01 بهمن 1401

ساعات و مسیرهای حرکت سرویس های دانشجویی مابین دو ترم (1401/10/27 لغایت 1401/11/07)

01 بهمن 1401

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 1401-1402

27 دی 1401

موارد قابل توجه در ثبت نام اصلی نیم‌سال دوم 1402-1401

27 دی 1401

اطلاعیه انتخاب واحد(ثبت نام اصلی)

03 دی 1401

اطلاعیه حذف پزشکی امتحانات

03 دی 1401

آیین نامه امتحانات

20 آذر 1401

اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم

20 آذر 1401

طرح پایش سلامت جسم

12 آذر 1401

کارگاه های آموزشی ویژه هفته پژوهش 1401 (شرکت برای عموم آزاد می باشد)

1 2 3 4