دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر

دانشگاه هرمزگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دعوت نامه جلسه دفاع رساله دکتری در رشته:

مدیریت و کنترل بیابان

عنـوان :

مدل سازی و پیش بینی حساسیت اراضی به طوفان¬های گردوغبار با استفاده از روش زنجیره مارکف در منطقه سیستان طی ۴ دهه گذشته

دانشجو:

علیرضا نورافر

اساتید راهنما:

آقای دکتر حمیدغلامی

آقای دکتر نوازاله مرادی

اساتید مشاور:

خانم دکتر مرضیه رضایی آقای دکتر وحیدراهداری

اساتیدداور:

آقای دکتر یحیی اسماعیل پور-آقای دکترمحمد اکبریان-آقای دکتر حسن خسروی

زمان : سه شنبه 15/12/1402   ساعت:   10:30-08

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، سالن اجتماعات

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1120
captcha