دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
University of Hormozgan
21 اسفند 1401

اعتبارحمایتی پارک علم و فناوری هرمزگان در مرکز نوآوری

اعتبارحمایتی پارک علم و فناوری هرمزگان در مرکز نوآوری

21 اسفند 1401

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگاه گیلان

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگا...

21 اسفند 1401

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگاه صنعتی سهند

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگا...

21 اسفند 1401

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگاه خوارزمی

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگا...

21 اسفند 1401

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگاه علامه طباطبایی

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگا...

21 اسفند 1401

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگاه خلیج فارس

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگا...

21 اسفند 1401

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگاه امام خمینی

فراخوان پذیرش دانشجو به شیوه بدون آزمون در (استعداد درخشان) برای سال تحصیلی4031-1402دانشگا...

20 اسفند 1401

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی قشم

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی قشم

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی اطلاعیه دفاع رساله دکتری علی اکبر محمدی فر اطلاعیه دفاع رساله دکتری مهدی جلالی قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی1401 اطلاعیه دفاع رساله دکتری بهناز آصف جاه اطلاعیه دفاع رساله دکتری زهرا گرکانی نژادمشیزی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری فاطمه روشنی بخش اطلاعیه دفاع دکتری احمد چوپانیان تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی دوم 1402-1401 راهنمای امور آموزشی دانشجویان بورسیه تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساعات و مسیرهای حرکت سرویس های دانشجویی مابین دو ترم (1401/10/27 لغایت 1401/11/07) تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 1401-1402 موارد قابل توجه در ثبت نام اصلی نیم‌سال دوم 1402-1401 اطلاعیه انتخاب واحد(ثبت نام اصلی) اطلاعیه حذف پزشکی امتحانات آیین نامه امتحانات اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم طرح پایش سلامت جسم کارگاه های آموزشی ویژه هفته پژوهش 1401 (شرکت برای عموم آزاد می باشد) بازه زمانی درخواست دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در نیمسال اول 1401
0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد اعضای هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

مقالات

0

تعدادکتاب چاپ شده

0

تعداد آزمایشگاه های فعال