دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی

دانشگاه هرمزگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دعوت نامه جلسه دفاع رساله دکتری در رشته:

                           گروه مهندسی منابع طبیعی

علوم ومهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب وخاك

                                                        عنـوان :

مدلسازی مکانی فرونشست زمین با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و یادگیری عمیق مطالعه موردیدشت کوهدشت

دانشجو:

پریا رحمانی

اساتید راهنما:

آقای دکتر حمید غلامی

آقای دکتر شهرام گلزاری

اساتید مشاور:

آقای دکتر آدریان کالینز

اساتیدداور:

خانم دکتر ام البنین بذرافشان-آقای دکتر اسداله خورانی-آقای دکترعلی اکبر نظری سامانی

زمان : یکشنبه 1402/12/13   ساعت:   14:30-12:30

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، سالن اجتماعات

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1089
captcha