دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
24 آبان 1401

مراحل تصویب پروپوزال

24 آبان 1401

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی

23 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای مهردادسلجوقی

17 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای محمودبقایی

16 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم شهلا دهقان پیر

15 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه ریاحی چلوانی

10 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم مهدیه کمالی

10 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم ساجده صفی خوانی

08 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای هاشم کاظم زاده بنه

03 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا صنیع خاتم

02 آبان 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم زهرا پشنگه

30 مهر 1401

برنامه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

30 مهر 1401

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم روجا شباهنگ

30 مهر 1401

برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان

24 مهر 1401

راهنمای استفاده از اتوماسیون تغذیه

06 مهر 1401

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی

06 مهر 1401

فرم های ثبت نام خوابگاه

06 مهر 1401

نحوه ورود به پورتال دانشجویی

06 مهر 1401

ثبت نام خوابگاه

06 مهر 1401

کارنامه سلامت دانشجویی

1 2 3 4 5 6