دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
16 خرداد 1403

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1404-1403 (نیمسال اول )

16 خرداد 1403

برنامه امتحانی دروس عمومی و معارف به تفکیک متولی برگزاری نیم سال دوم 1402

16 خرداد 1403

لزوم به همراه داشتن گزارش ٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال

16 خرداد 1403

فرم درخواست حذف پزشکی

16 خرداد 1403

اطلاعیه غیبت دانشجو در جلسات درس

16 خرداد 1403

اطلاعیه "حذف اضطراری(حذف تک درس) و حذف ترم"

16 خرداد 1403

تقویم آموزشی دوره تابستانه 1403-1402

16 خرداد 1403

جدول زمانبندی ثبت نام کار آموزی و پروژه دوره تابستانه 1403-1402

16 خرداد 1403

فرآیند درخواست وام دانشجویی

15 فروردین 1403

اطلاعیه ساعت شروع کلاسها

12 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم مهتاب صالحی

12 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر

12 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی

09 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه پورحق وردی

02 اسفند 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم عالیه سادات رفعت حقیقی

02 اسفند 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند

01 اسفند 1402

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج

23 آبان 1402

اطلاعیه رفع نقص مدارک دانشجویان

21 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی

15 آبان 1402

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم شمیلا یدالهی

1 2 3 4 5 6