دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1402-1401 (مختص دانشجویان دانشگاه هرمزگان)

ثبت نام : از تاریخ 1402/04/11 الی 1402/04/13 شروع کلاسها : 1402/04/17 تاریخ آزمون های پایان دوره: 1402/06/06 – 1402/06/09

 

1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1922
captcha