دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم سارااترش

دانشگاه هرمزگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه علوم باغبانی

دعوت نامه جلسه دفاع رساله دکتری در رشته:

علوم و مهندسي باغباني گرايش اصلاح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني

 

عنـوان :

"اثر تنش شوري و فسفيت پتاسيم بر ويژگي هاي موفولوژيكي و فيزيكوشيميايي مركبات "

دانشجو:

سارا اترش

اساتید راهنما:

دکتر منصوره شمیلی-دکترعبدالمجیدمیرزاعلیان دستجردی

اساتید مشاور:

دکترآزاده گودرزی-دکترعبدالنبی باقری

زمان :

17/08/1402 چهارشنبه ساعت13-11:30

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، سالن اجتماعات

1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1668
captcha