دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج

اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج

دانشگاه هرمزگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی منابع طبیعی

دعوت نامه جلسه دفاع رساله دکتری در رشته:

مدیریت و کنترل بیابان

عنـوان :

دلایل زوال جنگلهای مانگرو استان هرمزگان (مطالعه موردی :بندرسیریک)

دانشجو:

وحیدفراشی کهنوج

اساتید راهنما:

خانم دکتر مرضیه رضایی

آقای دکتر رسول مهدوی

اساتید مشاور:

خانم دکتر مریم مصلحی جویباری خانم دکتر سعیده اسکندری

اساتیدداور:

دکتر ام البنین بذرافشان -دکتر محمداکبریان-دکتر یحی کوچ

زمان : چهارشنبه 02/12/1402   ساعت:   11-09

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، سالن اجتماعات

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1202
captcha