دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند

اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند

دانشگاه هرمزگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی منابع طبیعی

دعوت نامه جلسه دفاع رساله دکتری در رشته:

علوم ومهندسي آبخيزداري گرايش آب

عنـوان :

تحلیل فراوانی سه متغیره خشکسا لی هواشنا سی و آبهای ز یرزمینی

مبتنی بر کاپولا در دشت مینا ب

دانشجو:

جعفربهاری میمندی

اساتید راهنما:

خانم دکتر ام البنین بذرافشان

آقای دکتر یحیی اسماعیل پور

اساتید مشاور:

خانم دکترمرضیه شکاری آقای دکتر حسین زمانی

اساتیدداور:

آقای دکتر حمید غلامی-خانم دکتر زهره پاکدامن-آقای دکترآرش ملکیان

زمان : چهارشنبه 02/12/1402   ساعت:   11-09

محل برگزاری: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه اول، سالن اجتماعات

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1215
captcha