مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

بازدید از خوابگاه دانشجویان

به منظور تقویت روحیه و بررسی مشکلات دانشجویان خوابگاهی انجام شد

همزمان با ایام امتحانات و به منظور تقویت روحیه و بررسی مشکلات دانشجویان خوابگاهی، بازدید از خوابگاه دختران و پسران انجام شد. گفتنی است این دومین بازدید در طول ترم جاری بود که توسط مسئولین مجتمع از خوابگاه های دانشجویی انجام شد.

در این جمع صمیمانه که تعدادی از مسئولین و اساتید مجتمع آموزش عالی حضور داشتند، دانشجویان به طرح مشکلات مختلف خود در زمینه های مختلف پرداخته و خواستار برطرف شدن مشکلات شدند. همچنین از مسئولین بدلیل برطرف شدن مشکلات و مسائلی که در بازدید قبلی مطرح شده بود، ابراز خوشنودی کرده و تشکر کردند.

در این نشست صمیمانه اساتید به انتقال تجربیات خود از دوران دانشجویی پرداخته و سعی در افزایش روحیه ی دانشجویان کردند.

2   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1011