مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

انتخاب عضو هئیت علمی مجتمع آموزش عالی به عنوان پژوهشگر برتر

انتخاب دکتر همتی از اعضای هئیت علمی رشته گیاهپزشکی به عنوان مدیر هسته پژوهشی برتر و پژوهشگر برتر

دکتر همتی از اعضای هئیت علمی رشته گیاهپزشکی به عنوان مدیر هسته پژوهشی برتر و پژوهشگر برتر انتخاب شدند که بدینوسیله به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی علمی را داریم.

8   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 811