مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

لزوم به همراه داشتن گزارش ٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال

براي ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال ضمن الزامي بودن به همراه داشتن "كارت دانشجويي"، لازم است گزارش " برنامه امتحان" را نيز به همراه داشته باشند.

دانشجويان گرامي


براي ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال ضمن الزامي بودن به همراه داشتن "كارت دانشجويي"، لازم است گزارش " برنامه امتحان" را نيز به همراه داشته باشند.

براي تهيه " برنامه امتحان" با مراجعه به گزارش ٤٢٨ سيستم آموزشي گلستان نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. توصيه مي شود بمنظور حصول اطمينان كامل از زمان برگزاري امتحان هر درس و حضور بموقع در جلسات امتحان، قبل از شروع بازه زماني امتحانات نسبت به تهيه آن برنامه اقدام لازم را بعمل آورند.


مديريت امور آموزشي دانشگاه

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1687
captcha