مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

با هدف بررسی مشکلات انجام شد

بازدید هیات رئیسه دانشگاه هرمزگان از مجتمع آموزش عالی ميناب

بازدید هیات رئیسه دانشگاه هرمزگان از مجتمع آموزش عالی ميناب

در ابتدای این بازدید، هیات رئیسه ی دانشگاه هرمزگان از امکانات آموزشی، پژوهشی و طرح های عمرانی مجتمع آموزش عالی ميناب بازدید نمودند.

در ادامه جلسه ی مشترک هیات رئیسه ی محترم دانشگاه، با مسئولین مجتمع و به منظور بررسی مسائل و مشکلات مجتمع آموزش عالی ميناب تشکیل شد.

همچنین نشستی نیز با نمایندگان دانشجویان و بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان در زمینه های آموزشی، رفاهی و خوابگاهی برگزار گردید.

 

8   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 590