مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

گزارش تصویری فعالیت + اولین شماره نشریه

گزارش فعالیت سه ماهه انجمن علمی کشاورزی

گزارش فعالیت سه ماهه انجمن علمی کشاورزی + اولین شماره نشریه

گزارش فعالیت سه ماهه ی پاییز انجمن علمی کشاورزی منتشر شد. این گزارش به پیوست موجود است:

همچنین اولین نشریه ی انجمن علمی کشاورزی نیز در این مدت منتشر شده که از فایل زیر قابل دانلود می باشد:

4   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 1379