مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

در مجتمع آموزش عالی میناب برگزار خواهد شد

اولین گردهمایی دبیران کانون همیاران سلامت منطقه هشت کشوری

چهارشنبه 2 اسفند ماه 1402 8:00-17:00

دبیرخانه کانون همیاران سلامت منطقه هشت ( مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی مجتمع آموزش عالی میناب)، با همکاری مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه هرمزگان و دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند اولین گردهمایی دبیران کانون همیاران سلامت منطقه هشت کشوری

چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، ۸:۰0-۱۷:۰۰

هرمزگان، شهرستان میناب، مجتمع آموزش عالی میناب

جهت ارتباط 09176313312

https://mcm.hormozgan.ac.ir

@Counseling_mhc_minab

0   0
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 1327