مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

اطلاعیه مهم آموزشی

غیبت دانشجو در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

بسمه تعالی

اطلاعیه

((غیبت دانشجو در جلسات  درس ))

 

 

  • حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.
  • اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر می شود، و در صورت موجه بودن، آن درس حذف می گردد. در هر دو وضعیت (غیبت غیر مجاز موجه و غیر موجه در هر درس ) دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان نیمسال درس مذکور نخواهد بود.
  • غیبت دانشجو در جلسات درس قبل از حذف و اضافه، غیبت غیر مجاز محسوب می شود.
  • دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز در هر درس، در صورت داشتن مدارک و مستندات در خصوص موجه دانستن غیبت خود، موظفند حداکثر تا تاریخ 1402/10/09 مدارک مزبور را به استاد درس ارائه و تا حصول اطمینان کامل از نتیجه بررسی و اعمال آن در سیستم گلستان، پیگیری لازم را بعمل آورند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر فوق، بررسی موضوع مذکور امکان پذیر نمی باشد.
0   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1465