مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

در جهت مهارت آموزی دانشجویان

وبینار آموزشی &quot:روش های کاربردی به نژادی در باغبانی&quot:

وبینار آموزشی &quot:روش های کاربردی به نژادی در باغبانی&quot:

انجمن علمی مهندسی کشاورزی برگزار می‌کند:

وبینار آموزشی با موضوع: "روش های کاربردی به نژادی در باغبانی"

مدرس:

دکتر علی صالحی ساردویی

دکتری اصلاح وبیوتکنولوژی علوم باغبانی و پژوهشگر پسادکتری

🗓 چهارشنبه 8 آذر ماه 1402

 ساعت 10 الی 11:30

2   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1451