مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

برنامه درسی ورودی های جدید

برنامه درسی ورودی های جدید

 ضمن تبریک به دانشجویان جدید الورود جهت قبولی در دانشگاه، برنامه ی هفتگی درسی مطابق جداول زیر می باشد. ضمنا محل تشکیل هر کلاس در برنامه قید شده است.

(راهنمای محل کلاس ها: کلاس های 101، 102، 103 و 104 واقع در طبقه همکف دانشکده کشاورزی، کلاس های 201، 202 و 203 واقع در طبقه اول دانشکده کشاورزی و کلاس های 301، 302، 303 و کارگاه کامپیوتر واقع در دانشکده مهندسی - ساختمان حاسب هرمزی می باشد).

 

علوم و مهندسی آب:

علوم و مهندسی باغبانی:

 

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی:

مهندسی فضای سبز:

مهندسی صنایع:

مهندسی کامپیوتر:

 

 

گیاهپزشکی:

 

2   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1747
captcha