مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

اطلاعیه شماره 3

مرحله دوم ثبت نام پذیرفته شدگان

اطلاعیه شماره 3- راهنمای مرحله دوم ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1403-1402دانشگاه هرمزگان (محل تحصیل شهرستان بندرعباس) و مجتمع آموزش عالی میناب (محل تحصیل شهرستان میناب)

مرحله دوم ثبت نام :(ثبت نام حضوری و تحویل مدارک)

پذیرفته شدگان لازم است پس از انجام مرحله اول ثبت نام (ثبت نام غیر حضوری یا اینترنتی) به همراه مدارک لازم طبق برنامه زمانبندی ذیل جهت تحویل مدارک و ثبت نام قطعی به دانشگاه  مراجعه نمایند.

الف:  ویژه پذیرفته شدگان دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (غیر از پذیرفته شدگان مجتمع آموزش عالی میناب) 

سه شنبه : 1402/07/18 پذیرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگی الف تا خ از ساعت 8:30 الی 14:00

چهارشنبه : 1402/07/19 پذیرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگی د تا ص  از ساعت 8:30 الی 14:00

پنج شنبه: 1402/07/20پذیرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگی ض تا ی  از ساعت 8:30 الی 14:00

مکان : بندرعباس - کیلومتر 9 جاده میناب - پردیس دانشگاه هرمزگان 

ب: ویژه پذیرفته شدگان مجتمع آموزش عالی میناب (محل تحصیل شهرستان میناب)

سه شنبه : 1402/07/18 همه پذیرفته شدگان  از ساعت 8:30 الی 14:00

چهارشنبه 1402/07/19 همه پذیرفته شدگان   از ساعت 8:30 الی 14:00

توجه : ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان رشته های مجتمع آموزش عالی میناب صرفاً در محل مجتمع آموزش عالی میناب به آدرس: شهرستان میناب بعد از میدان 22 بهمن - بلوار رسالت - شهرک المهدی - انتهای بلوار دانش انجام می گردد. 

  • رشته های مجتمع آموزش عالی میناب (محل تحصیل شهرستان میناب )

 

رشته های تحصیلی مجتمع آموزش عالی میناب (محل تحصیل شهرستان میناب )سال 1402 – پذیرش با سوابق تحصیلی

 

رشته تحصیلی

کد رشته

علوم و مهندسی آب

18719

18717

 

مهندسی صنایع

18720

18718

 

علوم و مهندسی باغبانی

18726

18722

 

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

18727

18723

 

مهندسی فضای سبز

18728

18724

 

مهندسی گیاه پزشکی

18729

18725

 

مهندسی کامپیوتر

18721

___

 

   رشته تحصیلی مجتمع آموزش عالی میناب (محل تحصیل شهرستان میناب )سال 1402  پذیرش با آزمون

 

رشته تحصیلی

کد رشته

مهندسی کامپیوتر

31416

 

 

 

      برای انجام ثبت نام حضوری و تحویل مدارک مراجعه شخص پذیرفته شده به دانشگاه الزامی می باشد.  

 مدارک لازم برای ثبت نام حضوری : (تحویل مدارک)

-       پذیرفته شدگان لازم است قبل از ورود به سالن ثبت نام کلیه مدارک ثبت نامی به همراه تصویر آن را به ترتیب زیر آماده نمایند:

 1- رسید یا تاییدیه ثبت نام غیر حضوری (اینترنتی ) و برگ اطلاعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غیر حضوری

2- 3 قطعه عکس 4*3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری

3-  اصل شناسنامه  و دو نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه

4- اصل و دو نسخه کپی  کارت ملی به صورت پشت و رو

5- مدارک تحصیلی :

 

* نظام قدیم آموزش متوسطه:

 - اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاء با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم و دو نسخه کپی

-گواهی تحصیلی سال ماقبل و دو سال ماقبل دیپلم با مهر و امضاء و یک نسخه کپی

-اصل کارنامه تحصیلی با مهر و امضاء و  دونسخه کپی

 

* نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی:

 -اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه با مهر و امضاء و با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک و دو نسخه کپی

-اصل کارنامه دیپلم متوسطه با مهر و امضاء و دو نسخه کپی

-اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک ودو نسخه کپی

-اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء  و دو نسخه کپی

- گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاء با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک و یک نسخه کپی

 

* نظام آموزشی جدید (3-3-6):

 -اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه با مهر و امضاء با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک  ودو نسخه کپی

-اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان و  دو نسخه کپی

 

تمام مدارک تحصیلی باید تایید شده و دارای مهر و امضاء باشد.(مدارک بدون مهرو امضاء فاقد اعتبار می باشد)

 

6-اصل فرم گواهی مربوط به عنوان رشته تحصیلی و محل  تحصیل تایید شده از دبیرستان یا آموزش و پرورش محل تحصیل همراه با مهر و امضاء:

الف- فرم مخصوص پذیرفته شدگان رشته های با سوابق تحصیلی (دوره روزانه و شبانه)برای دریافت فرم کلیک نمایید.

بفرم مخصوص پذیرفته شدگان رشته های با آزمون (دوره روزانه و شبانه )برای دریافت فرم کلیک نمایید. 

- تحویل فرمهای مذکور بصورت تایید شده در زمان ثبت نام حضوری به دانشگاه، الزامی بوده و در صورت تاخیر و یا عدم ارائه، تمامی عواقب آن به عهده شخص دانشجو بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. 

7-مدرک نظام وظیفه (مخصوص برادران  ):

-پذیرفته شدگان مرد (به جز افرادی که دارای کارت پایان خدمت یا انواع معافیت دائم می باشند) لازم است پس از تحویل مدارک و تشکیل پرونده (انجام ثبت نام حضوری ) به پرتال جامع سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس /https://sakha.epolice.ir  مراجعه و نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی خود اقدام نمایند.

      فرصت اقدام برای ثبت درخواست فوق تا تاریخ 1402/08/15 می باشد و دانشجویانی که تا تاریخ مذکور درخواست خود را ثبت ننمایند مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نخواهند بود.

-       دانشجویان لازم است اطلاعات و مشخصات خود را به طور صحیح در سامانه فوق ثبت نمایند در غیر اینصورت درخواست عودت داده شده و قابل تایید نمی باشد.

-       در صورتی که به هر دلیل مجوز نظام وظیفه برای دانشجو صادر نگردد ثبت نام وی  لغو و از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 

تذکر مهم:

پذیرفته شدگانی که دارای کارت هوشمند پایان خدمت و معافیت دائم می باشند لازم است کپی برابر  با اصل آن را به همراه سایر مدارک به دانشگاه تحویل  نمایند.

دانشجویان انصرافی می بایست اصل برگ انصراف و لغو معافیت تحصیلی خود را همراه با سایر مدارک تحویل نموده و کپی آن را نزد خود نگهداری نمایند. 

8-فرمهای ثبت نام:

* پذیرفته شدگان لازم است فرم های مورد نیاز را پس از دریافت و پرینت، تکمیل و به همراه سایر مدارک در هنگام ثبت نام حضوری به دانشگاه تحویل نمایند. (تمام فرم ها باید دارای امضاء و اثر انگشت باشد. )

 

لینک دانلود فرم شماره 1 مخصوص همه پذیرفته شدگان اعم از روزانه و نوبت دوم(شبانه) - یک برگ

 لینک دانلود فرم شماره 2 مخصوص پذیرفته شدگان دوره روزانه منطقه 1، رزمندگان و ایثارگران - یک برگ

 لینک دانلود فرم شماره 3 مخصوص پذیرفته شدگان دوره روزانه سهمیه مناطق 2و3 - یک برگ

 لینک دانلود فرم شماره 10 مخصوص معرفی دانشجویان کارمند برای ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه یک برگ

 لینک دانلود فرم کنترل مدارک مخصوص همه پذیرفته شدگان اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه) دو برگ

نکته بسیار مهم: از درج هرگونه علامت بر روی فرم کنترل مدارک جداً خود داری نمایید.

 

توجه: جهت دریافت فرمهای ثبت نام  بر روی هر فرم کلیک نمایید.

9- اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل و گواهی تسویه حساب مخصوص دانشجویان انصرافی و اخراجی  

 

* تذکرات خیلی مهم:

_ اداره کل آموزش پس از دریافت مدارک و تشکیل پرونده از تحویل اصل مدارک تا پایان دوره تحصیلی به دانشجو معذور می باشد بنابراین، پذیرفته شدگان محترم لازم است قبل از تحویل مدارک به دانشگاه از همه مدارک خود کپی برابر با اصل تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.

 _ در صورت نقص در هر یک از مدارک، ثبت نام به صورت مشروط بوده و دانشجو موظف به پیگیری و رفع نقص از پرونده خود  تا تاریخ 1402/07/30 می باشد.

 _انجام ثبت نام حضوری الزامی بوده و عدم مراجعه جهت تحویل مدارک به دانشگاه به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

- میهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به دانشگاه هرمزگان (بندرعباس ) در کلیه رشته ها ممنوع می باشد. 

_ تحصیل همزمان دانشجو به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی ) و تمام دوره های تحصیلی ممنوع می باشد. 

_ شروع کلاس ها از روز شنبه 1402/07/22 بصورت حضوری می باشد.

- شرکت در جلسه معارفه دانشکده که تاریخ آن متعاقباً در سایت دانشکده ها اعلام می گردد برای همه پذیرفته شدگان الزامی می باشد. 

 - دانشجویان لازم است پس از انجام ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده جهت اطلاع از برنامه درسی به دانشکده و گروه آموزشی خود مراجعه نمایند.

 

 - پذیرفته شدگان محترم لازم است پس از ثبت نام نسبت به نصب پیام رسان ((بله )) اقدام و با ورود به آدرس  :

https://ble.ir/uoh_educationaffairs   به کانال مدیریت امور آموزشی دانشگاه بپیوند.

-این کانال جهت ارتباط موثر دوطرفه بین مدیریت امور آموزشی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان ایجاد گردیده است.

- دانشجویان می توانند اطلاعیه ها و اخبار آموزشی را از طریق این کانال نیز دنبال نمایند.

دانشجویان لازم است هنگام ارسال پیام به مدیر کانال، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی خود را به همراه جزئیات در پیام ذکر نمایند.

 دانشجویان می بایست پس ازثبت نام حضوری و تشکیل پرونده از تاریخ 1402/07/24 الی 1402/08/30 جهت آگاهی از چگونگی تکمیل پرسشنامه سلامت جسم و روان بصورت حضوری به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است افرادی که نسبت به تکمیل پرسشنامه مذکور اقدام ننمایند اجازه انتخاب واحد در نیمسال آینده را نخواهند داشت. 

  • آئین نامه آموزشی از اینجا قابل دریافت است.
  • به دانشجویان ورودی جدید اکیداً توصیه می‌گردد متن آئین نامه را به دقت مطالعه نمایند.
  • توجه : شروع کلاس های درسی از شنبه 1402/07/22 می باشد. 

 

  • توجه : دانشجویان واجد شرایط استفاده از خوابگاه ها، صرفاً به اطلاعیه های امور دانشجویی مراجعه نمایند.

 

با تشکر

مدیریت امور آموزشی دانشگاه هرمزگان

2   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 2484
captcha