مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

انتصاب دکتر اشکان عسگری به عنوان سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی میناب

دکتر محمد صادقی سرپرست دانشگاه هرمزگان با صدور حکمی، آقای دکتر اشکان عسگری از اعضاء محترم هیات علمی مجتمع آموزش عالی میناب را بعنوان سرپرست معاونت مالی ، اداری و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی میناب منصوب کرد.

دکتر محمد صادقی سرپرست دانشگاه هرمزگان با صدور حکمی، آقای دکتر اشکان عسگری از اعضاء محترم هیات علمی مجتمع آموزش عالی میناب را به عنوان سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی میناب منصوب کردند.
دکتر صادقی در این حکم انتصاب،  خطاب به دکتر عسگری آورده است نظر به تعهد، شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 1401/2/26 به سمت سرپرست معاونت مالی، اداری و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی میناب منصوب می شوید.

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 810
captcha