مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

اطلاعیه ی آموزشی

انتخاب واحد (ثبت نام اصلی)

انتخاب واحد نيمسال اول ١٤٠٣ فقط در زمان مقرر و از طریق سامانه ی گلستان قابل انجام است .

انتخاب واحد نيمسال اول 1403 - 1402 از طریق مراجعه به وب سایت سیستم گلستان (http://golestan.hormozgan.ac.ir) و فقط طبق زمان بندی زیر قابل انجام است:


ورودي ٩٩ و قبل ازآن:                                                                           1402/06/20            
 ورودي ١٤٠٠ و 1401:                                                                              1402/06/21            
دانشجوياني كه ثبت نام مقدماتي را انجام نداده اند:                                    1402/06/22            
انتخاب واحد با تاخير(با پرداخت جريمه ديركردثبت نام):          1402/06/27  و  1402/06/28           
 شروع كلاس ها:                                                                                  1402/07/01 

جهت اطلاع از جزئیات ثبت نام فایل زیر را دانلود کنید:

         

1   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1740