مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

کارگاه آموزشی مدلسازی رشد گیاهان زراعی با مدل DSSAT

همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند، در نظر دارد کارگاه آموزشی &amp:quot:مدلسازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مدل DSSAT&amp:quot: را بصورت مجازی در تاریخ 1402.2.25 برگزار نماید.

 همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند، در نظر دارد کارگاه آموزشی "مدلسازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مدل DSSAT" را بصورت مجازی در تاریخ 1402.2.25 برگزار نماید. 

لینک مجازی: http://vcm5.hormozgan.ac.ir/agri

برای شرکت در جلسه با نام و نام خانوادگی وارد شود. 

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1592