مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

کارگاه داده کاوی ژنومی

کارگاه داده کاوی ژنومی

 همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند، در نظر دارد کارگاه آموزشی "داده کاوی ژنومی" را بصورت حضوری و مجازی در تاریخ 1402.2.24 برگزار نماید. 

لینک مجازی: http://vcm5.hormozgan.ac.ir/agri

برای شرکت در جلسه با نام و نام خانوادگی وارد شود.

0   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1744