مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

کارگاه سازگارى با تغييرات زندگى

مركز مشاوره مجتمع آموزش عالى ميناب برگزار مي كند کارگاه سازگارى با تغييرات زندگى ويژه دانشجويان خوابگاهى

مركز مشاوره مجتمع آموزش عالى ميناب برگزار مي كند

سازگارى با تغييرات زندگى
< ويژه دانشجويان خوابگاهى>

🗓 چهارشنبه ٧ ارديبهشت ماه
🕰 ٢٠-٢١:٣٠

مكان: خوابگاه دختران- سالن آمفى تئاتر

1   1
بازدید امروز: 12    بازدید کل: 1582
captcha