مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

جشن دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی میناب

جشن دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی میناب

جشن دانش آموختگی دانشجویان مجتمع آموزش عالی میناب 

پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۷:۰۰ -۱۹:۰۰

ساختمان حاسب هرمزی، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر

1   3
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1790