مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

بازدید ریاست محترم مجتمع از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم

بازدید ریاست محترم مجتمع از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم

بازدید دکتر عباس مرادی، رییس محترم مجتمع آموزش عالی میناب، از روند برگزاری امتحانات پایان‌ترم، شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱

 

1   3
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 1995