مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال

حضور در امتحانات پایان نیمسال برای همه دانشجویان الزامی است.

آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال:

 

0   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1744