مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

لزوم به همراه داشتن گزارش٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال

لزوم به همراه داشتن گزارش٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال

لزوم به همراه داشتن گزارش٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال
دانشجويان گرامي:
براي ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال ضمن الزامي بودن به همراه داشتن"كارت دانشجويي"، لازم است گزارش"برنامهامتحان"را نيز به همراه داشته باشند.

براي تهيه"برنامه امتحان" با مراجعه به گزارش٤٢٨سيستم آموزشي گلستان نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. توصيه مي شود بمنظور حصول اطمينان كامل از زمان برگزاري امتحان هر درس و حضور بموقع در جلسات امتحان، قبل از شروع بازه زماني امتحانات نسبت به تهيه آن برنامه اقدام لازم را بعمل آورند.

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1215