مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

کارگاه آموزشی برنامه ریزی موفقیت امتحانات پایان ترم

کارگاه آموزشی برنامه ریزی موفقیت امتحانات پایان ترم
مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی میناب با همکاری مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی بم برگزار میکند
 
کارگاه آموزشی برنامه ریزی موفقیت امتحانات پایان ترم
🔹تکنیک های برنامه ریزی
🔸مدیریت زمان
🔹مقابله با استرس
 
:مدرسان
فاطمه عسکر پور ( روانشناس مرکز مشاوره Mhc بم)
هادیه پاسالاری ( روانشناس مرکز مشاوره Mhc میناب)
 
  دوشنبه ۲۸ آذرماه  ۱۴۰۱
 ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ 
 
لینک ورود:
Http://vcm5.Hormozgan.ac.ir/minab3
1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 952