مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

کارگاه های مهارت افزایی ویژه دانشجویان

کارگاه های مهارت افزایی ویژه دانشجویان

معاونت آموزش و پژوهش مجتمع آموزش عالی میناب اقدام به برگزاری کارگاه های مهارت افزایی ویژه دانشجویان می نماید.

عناوین کارگاه ها و شرایط ثبت نام به شرح زیر است:

    

       

1   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1460