مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

اطلاعیه افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر

اطلاعیه افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر

قابل توجه دانشجویان گرامی:

      در صورت اتمام سنوات قانونی یا ارفاقی شما تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 و در صورت نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه پروژه های اخذ شده و یا اخذ واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 لازم است حداکثر تا تاریخ 401/09/15 به اداره آموزش و کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراجعه نمایند.

  • بدیهی است در صورت عدم ارائه مجوز سنوات ارفاقی برای نیمسال دوم 1401 از کمیسیون موارد خاص و معاونت وظیفه عمومی بندرعباس، از ادامه تحصیل محروم خواهید شد.

 

                                                                        مدیر امور آموزشی دانشگاه

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1529