مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

دورهمی خودمراقبتی روزهای دانشجویی

دورهمی خودمراقبتی روزهای دانشجویی با هدف آموزش و خودمراقبتی دانشجویان برگزار گردید

برگزاری دورهمی خودمراقبتی روزهای دانشجویی با هدف آموزش و خودمراقبتی دانشجویان در ارتباط با تجربه متفاوت زندگی دانشجویی، مهارت سازگاری با خوابگاههای دانشجویی، مهارت ارتباطی با هم اتاقی، خودمراقبتی آسیب های اجتماعی و توانایی برای مقابله سالم و حل مسئله سلامت جسمی و روحی_روانی در مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی میناب اول آبان ماه راس ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰ در خوابگاه پسران برگزار گردید.
0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 259