مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

دانشجویان مشروط نیمسال دوم 1401-1400

دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 معدل نیمسال آنها کمتر از 12 می باشد

دانشجویان مشروط نیمسال دوم 1401-1400

 

دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 معدل نیمسال آنها کمتر از 12 می باشد، مشروط محسوب می شوند این دانشجویان لازم است درخواست حذف دروس بالاتر از 14 واحد نیمسال جاری را به گروه آموزشی اعلام نمایند. برای مشاهده کارنامه نیمسال می توانند به سامانه گلستان، اطلاعات جامع دانشجو مراجعه نمایند.  

 

                                                 حوزه ی آموزش مجتمع آموزش عالی میناب

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1427