مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

دانشجویان محروم از تحصیل

دانشجویانی که تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 سه ترم یا بیشتر مشروط شده اند مطابق آیین نامه آموزشی محروم از تحصیل محسوب می شوند.

دانشجویانی که تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 سه ترم یا بیشتر مشروط شده اند مطابق آیین نامه آموزشی محروم از تحصیل محسوب می شوند.

  • مسئولیت اطلاع یابی به موقع از کارنامه تحصیلی هر ترم به عهده دانشجو می باشد. برای مشاهده کارنامه به سامانه گلستان، اطلاعات جامع دانشجو مراجعه نمایند.
  • ارائه خدمات آموزشی به این دانشجویان امکان پذیر نمی باشد.
  • برای تعیین تکلیف وضعیت آموزشی خود می توانند در اسرع وقت درخواست خود را به کمیسیون بررسی موارد خواص دانشگاه ارائه نمایند.

                                                 حوزه ی آموزش مجتمع آموزش عالی میناب

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1544