مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

سومین پویش خودآگاهی

به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

مركز مشاوره، بهداشت و سلامت مجتمع آموزش عالى ميناب تقديم مي كند🔺  سومین پويش خودآگاهى

🔸با مهربانی؛ مهر شویم
🔹با عمل؛ امید بسازیم

🔺به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

10 September


⚜️آگاهی بخشی، مسئولیت اجتماعی،پیشگیری از خودکشی⚜️

‏World Suiside Prevention Day

🆔 @Counseling_mhc_minab

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 322