مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری میناب و مجتمع آموزش عالی میناب

انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و مجتمع آموزش عالی میناب(به عنوان مرجع علمی دانشگاهی شرق هرمزگان و منطقه مکران) در ارائه خدمات مشاوره تخصصی و تحقیقاتی در حوزه فضای سبز.

با توجه به تاکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر ارتقا و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی دانشگاه، تفاهنامه همکاری بین مجتمع آموزش عالی میناب و شهرداری میناب در خصوص توسعه و نگه¬داشت فضای سبز شهری و ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی مبادله گردید که در قالب چهار کارگروه تخصصی و بر اساس قراردادهای پژوهشی و خدمات مشاوره ای و تخصصی بین دانشگاه و شهرداری میناب بر اساس اهداف تفاهمنامه عملیاتی گردد.

 این تفاهم نامه با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار میناب و دکتر مرادی رئیس مجتمع آموزش عالی میناب و جمعی از اعضای هیأت علمی مجتمع آموزش عالی میناب، تفاهم نامه ای در حوزه فضای سبز با چهار کارگروه علمی منعقد گردید:

 1-کارگروه برنامه ریزی و طراحی فضا (شامل محاسبه کمی و کیفی سطوح و سرانه موجود و ...)

 2-کارگروه تهیه نهال و کشت بافت (شامل انتخاب ارقام مناسب نهال ، تکثیر ارقام مرغوب باغی و تولید نهال به روشهای نوین کشت بافت ، ایجاد مرکز تولید و تامین گل و گیاه مورد نیاز سایر شهرداریهای استان  و ...)

 3-کارگروه گیاه پزشکی ( نظارت بر تولید نشا، پایش مداوم  فضای سبز شهری و تشخیص زودهنگام آفات و بیماریها و ...)

 4- کارگروه مهندسی آبیاری (تعیین برنامه آبی متناسب با پوشش گیاهی ، اصلاح سیستم آبیاری ، استفاده از آبیاری هوشمند ، استفاده از گیاهان شورورز ، مطالعه مسایل سیلاب شهری و مشکلات مرتبط ، مطالعه ظرفیت زهکشی با هدف هدایت رواناب های سطحی و بررسی ضریب دسترسی به منابع آب چاههای موجود و نقشه سازی با کمک کارگروه برنامه ریزی و طراحی فضا)

1   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1119