معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

پیگیری روند آماده سازی و تجهیز سلف سرویس جدید توسط معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر منصور فرخی

پیگیری روند آماده سازی و تجهیز سلف سرویس جدید توسط معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر منصور فرخی

امروز معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر منصور فرخی از ساختمان جدید سلف سرویس دانشجویی بازدید و روند آماده سازی و تجهیز آن را مورد بررسی قرار دادند. عملیات ساختمانی سلف سرویس جدید پایان یافته و قرار ساخت سردخانه ها از طرف معاونت طرح و توسعه و دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی با پیمانکار منعقد گردیده است. انتظار می رود در صورت تاًمین اعتبار تجهیزات مورد نیاز تاًمین و در آینده ای نزدیک سلف سرویس جدید دانشجویی قابل بهره برداری گردد.

4   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 1655
captcha