معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

دانشگاه هرمزگان دارای یک سلف مرکزی، و سلف سرویس جدید در حال احداث می باشد که هنوز به بهره برداری نرسیده است

سلف سرویس قدیم

Product Image 1

کار اصلی و مهم اداره تغذیه پخت و توزیع غذا می باشد، در ذیل به مواردی از وظایف این اداره پرداخته شده.

1- نظارت بر عملکرد پیمانکار سلف سرویس در کلیه مراحل پخت و توزیع غذا (کمیت و کیفیت، نوع و مارک و استانداردهای غذایی و بهداشتی مواد اولیه، بهداشت و...)مطابق مفاد قرارداد منعقده و انجام کامل آن بصورت مستقیم با بررسی های حضوری.

2- انجام امور تسویه فارغ التحصیلی دانشجویان.

3- نظارت بر کیفیت و کمیت غذا

4- انجام ثبت نام دانشجویان، کارکنان و هیات علمی در سامانه تغذیه

سلف سرویس جدید (در حال احداث)

Product Image 1

3   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 3221