معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

 

  • اجرای فعالیت های فوق برنامه بمنظور ایجاد فضایی شاد و نشاط به دانشجویان
  • نظارت بر انجام فعالیت های مختلف ورزشی
  • نظارت بر کار دبیران و تعیین مربیان ورزشی
  • تشکیل جلسات انجمن های ورزشی
  • آماده سازی تیم های دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه ایی و المپیا ورزشی سراسر کشور
  • برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر
  • برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی برای هیات علمی و کارکنان دانشگاه و اعزام آنها
  • بازدید مستمر از محیط های ورزشی خوابگاهها
  • برنامه ریزی جهت تمرینات تیمهای ورزشی
  • ارتباط و هماهنگی با کارشناسان ورزشی دانشگاههای دیگر همچنین با اداره کل ورزش وجوانان استان

 

1   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 3819